Игри

Информация за страница Архиви

   Всеки ден на много хора по света им се налага да проучват или да работят с архиви от различните сфери на живота. В по-голям и широк аспект, тези специфични документи се отнасят за историческото минало на една страна или на цели континенти, но е възможно да обхващат и по-близки периоди, например последната управлявала политическа партия. Това са само малка част от примерите в тази насока, като най-важното е същността на тези документи. Те неслучайно се наричат така, защото се съхраняват на специални места, а достъпът понякога до тях е силно ограничен. За да се сдобием с определени материали, се налага да имаме съответните пропуски и препоръки, както и позволението на ръководители на службата по архивиране. Във филмите например сме ставали многократно свидетели на проучването на такива четива – това става или с компютърен достъп, или чрез проникване в архивната мрежа и открадването на нужните ни данни. Неслучайно в реалния живот архивът, какъвто и да е той, стига да е от национално значение, се охранява при строги мерки.

   Ако обаче става въпрос за архиви от съвсем друг тип, няма нужда охраната да е на такова високо и професионално ниво. Типичен пример за това са например библиотечните справки и историческите жития и документи, с които постоянно по време на следването си се сблъскват определена група студенти. Става въпрос за всички онези, които изучават специалности като история, архиевистика и документалистика или археология. На тях постоянно биват възлагани задачи с написването на доклади и курсови работи, които за да се оформят на нужното ниво, трябва да бъдат солидно подкрепени с оригинални извадки от документи. Така просто е нужно да отидем до библиотеката и като използваме своята читателска карта, да вземем всичката информация, която евентуално би могла да ни потрябва. Понякога архивирането може да е свързано със стажантски програми, които макар и да не се заплащат на младите хора, все пак са важна крачка в трупането на ценни знания и опит по пътя към професионалната реализация в близко бъдеще. Затова и много от тях с готовност посещават такива стажове през лятото, когато нямат ангажименти в университета.

   Има още един по-особен случай, в който е възможно да си имаме работа с архиви, като този път става дума за нещо, ползвано от милиони хора по цял свят. В компютрите си, независимо дали говорим за такива от типа настолни или преносими, всеки от нас си държи свои собствени документи, които са популярни с общото нарицателно „файлове”. Понякога ни се налага да изпращаме тези файлове на свой приятел или познат по имейл, скайп или някоя друга социална мрежа. Прикачването на файловете един по един е един от вариантите, но е свързан с определена загуба на време и точно затова съществува друга, далеч по-практична и удобна опция. Тя се нарича „архивиране на файловете” и се извършва със задаването на съответната команда. Така, събрани на едно място, много на брой файлове пристигат до предназначението си, а изпращането им буквално отнема няколко секунди с редките изключения, когато общото количество на мегабайтите е по-голямо.

eXTReMe Tracker